NFC povezivanje na Wi-fi mrežu

Podelite lozinke za Wi-fi sa gostima

Ukoliko vaš objekat,lokal,kancelarija i sl. imaju bežičnu mrežu predviđenu za goste i posetioce,više im ne morate
davati dugačku lozinku koju često menjate zbog zlonamernih upotreba.
Od sada, možete im omogućiti da jednostavno svojim telefonom dotaknu NFC poster,privezak,tablu ili bilo koji
drugi predmet koji sadrži programirani NFC čip i jednostavno se bez prikazivanja lozinke povežu na Wi-fi mrežu.