NFC privesci

Atraktivni privesci koji povezuju Vaš proizvod sa virtuelnim svetom

NFC privesci koriste se za virtuelno reklamiranje razlicitih proizvoda.
Sada,pomocu NFC privezaka sa programiranim NFC cipom moci cete da reklamirate svoj proizvod na novi nacin.
Klijent ce prislanjajuci privezak na smart telefon ili tablet moci bez traženje i ukucavanja web stranice,
automatski pristupiti sledecem:
-posetiti web stranicu firme ili pojedinog proizvoda
-pregled video prezentacije
-automatsko otvaranje Facebook ili Instagram stranice
-prenos kontakt informacija na mobilni telefon korisnika
-pregledati digitalno tehnicko uputstvo

Uštedite na štampanju brošura,kataloga,flajera,uputstava i drugih dokumenata.
Umesto štampanih medija ,potencijalnim klijentima delite NFC priveske ,kako bi im sve relevantne informacije i
dokumentacija bili lako dostupni.

Smanjite troškove,štedite vreme i resurse!